Uverejnené

Pokuta od SOI 38 855 €, vykonaných 30 kontrol u jedného podnikateľského subjektu, ale aj každé tretie pochybenie e-shopov v roku 2023. Aké má plány SOI v roku 2024?

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) kontroluje podnikateľov a vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo stoviek právnych predpisov. Svoju kontrolnú činnosť každoročne zverejňuje vo výročnej správe, asi v polovici roka, ale momentálne máme k dispozícii dáta z jednotlivých krajských inšpektorátov (I-SOI) za rok 2023.

Kontroly podnikateľov a ich prevádzok a e-shopov vykonávali desiatky inšpektorov. Najviac ich bolo na I-SOI v Bratislave a Košiciach, po 15. V Banskej Bystrici pracovalo v roku 2023 na pozícii inšpektor 12 zamestnancov, avšak títo vykonali kontroly až u 1004 internetových obchodov a skontrolovali tiež 737 kamenných prevádzok. I- SOI Trnava vykonal kontroly u 1370 podnikateľov, v Prešove inšpektori kontrolovali podnikateľov 1155 krát, v Košiciach 1681 krát a I-SOI Bratislava vykonal až 3280 kontrol podnikateľských subjektov.

I-SOI Bratislava uvádza, že u niektorých podnikateľských subjektov vykonala aj viac kontrol, pričom najvyšší počet vykonaných kontrol u jednotlivého podnikateľského subjektu predstavuje 149 kontrol. I-SOI Trnava skontrolovala jedného podnikateľa 37 krát, v Košiciach 30 krát a Nitra 22 krát. I-SOI Nitra udelil v roku 2023 najvyššiu pokutu – 38 855 €.

I-SOI Žilina uvádza, že najvyššiu pokutu v internetovom podnikaní (e-shope) dostal podnikateľský subjekt, a to 10 000 €. A priemerná pokuta za všetky pokutované subjekty bola 774 €. I-SOI Trnava vykonal iba 5 kontrol e-shopov, ale vydal 4 rozhodnutia – pokuty v celkovej výške 3000 €. I-SOI Prešov udelil najvyššiu pokutu vo výške 15 000 €. I-SOI Trenčín uvádza, že pri kontrole e-shopov nájdu porušenie v 19 % prípadov – tzn. že skoro 1/5 podnikateľov dostane po kontrole pokutu. Banskobystrický inšpektorát SOI vykonal 1004 kontrol. Priemerná pokuta za pochybenia bola až 1401,82 €.

Najviac kontrol (1977) v kamenných prevádzkach vykonal I-SOI Bratislava, ktorý udelil pokutu aj 18 000 €, za ním nasledujú I-SOI Košice (1251 kontrol), I-SOI Trnava (1243 kontrol) a I-SOI Prešov s 1032 vykonanými kontrolami v kamenných prevádzkach.

Priemerná výška pokút I-SOI Košice sa pohybuje na úrovni 940 €. I-SOI Košice celkovo uložil pokuty v porovnaní s predošlým rokom o viac, ako 30 000 € na konečných 243 433 €.

Priemerná vydaná pokuta I-SOI Trnava predstavovala sumu 1055,55 €, priemer I-SOI Banská Bystrica 1502,99 €, priemer I-SOI Nitra 1186,30 €, Priemer I-SOI Bratislava 3550 €. I-SOI Žilina percentuálne vyčíslil, že z celkového počtu kontrol je 28,13 % pochybení.

Slovenská obchodná inšpekcia vo svojom stanovisku uvádza, že v roku 2024 budú kontrolami reagovať na podnety. Zamerajú sa aj na priebežné vykonanie cenových kontrol vybraných druhov potravín, bude pokračovať v kontrolách biocídnych výrobkov, chemických látok a zmesí.

Video: Návšteva SOI

Sektorovo sa zameria na kontrolu bezpečnosti v sortimente hračiek, elektrovýrobkov, ochranných osobných prostriedkov, stavebných výrobkov, či všeobecnej bezpečnosti výrobkov. V internetovom predaji svoju činnosť zamerajú tiež na kontrolu energetických štítkov a informačných listov vybraných výrobkov.

Zdroje:
Odpovede na žiadosti č. 07/2024 (Ústredný inšpektorát SOI), 228/2/2024 IN/02/01/2024 (I-SOI Bratislava), 106/04/24 (I-SOI Nitra), IN/01/07/24 03/07/24 (I-SOI Prešov), 0280/06/2024 1/2024 BB (I-SOI Banská Bystrica), Inf/03/08/2024 (I-SOI Košice), I-1/2024/171 (I-SOI Žilina), 0072/03/2024 IN/02/03/2024 (I-SOI Trenčín), 9102/2024 IN/001/02/2024 (I-SOI Trnava)

Nemáte zatiaľ istotu, či bude všetko v poriadku, ak vašu predajňu, alebo e-shop skontroluje SOI? Chcete nadobudnúť pocit bezpečia a istoty? Obráťte sa na nás. Pomohli sme už stovkám podnikateľom ušetriť desaťtisíce eur.

Máme skúsenosti z praxe, z absolvovaných kontrol na oboch stranách. V minulosti sme boli kontrolóri nielen na SOI, ale aj na iných kontrolných orgánoch. Poznáme, čo inšpektori kontrolujú, postupy, procesy.

Prakticky preto vieme pomôcť. Najväčší efekt má prevencia. Odporúčame, aby ste nečakali, lebo ak k vám kontrolóri prídu a niečo nájdu, potom bude už neskoro.

Buďte perfekcionisti a vylaďte si dokumenty a podnikanie na jedničku. Nepristupujte k podnikaniu vlažne s myšlienkami ,,veď niečo už vypracované mám“ , lebo inšpektori pri kontrole budú posudzovať práve to ,,niečo“. Preto nečakajte na kontrolu, až bude neskoro, stlačte na modré políčko a kontaktujte nás!