Uverejnené

Svoje prevádzky a e-shopy nachystajte ešte pred kontrolou

Buďte pripravení na prípadné kontroly! Dajte si poradiť od ľudí z praxe, ktorí boli v minulosti inšpektormi a vedia ako to na kontrolách prebieha. Nečakajte zbytočne na vytknutie nedostatkov, ktoré sú poväčšine sankcionované. Taktiež sa nie je možné spoliehať na to, že ak v minulosti po kontrole neboli žiadne chyby, tak iní inšpektori ich na novej inšpekcii nenájdu.

Pamätajte, že zo slovíčok ,,len, iba, nič…“ môžu byť vysoké sankcie, napr.:
,,Našli len chýbajúce preklady. A za to mám platiť stovky eur?“
,,Tvrdili, že ak si odstránim chyby, budem mať všetko v poriadku. A teraz mi prišla pokuta“
,,Hovorili, že z toho nebude nič“
,,V obchodných podmienkach sme mali nesprávne iba zopár formulácii.“

Preto pre vaše podnikanie nachystáme všetky podklady. Papierovačky nechajte na nás! Poznáte stovky zákonov? Nie? Zverte sa preto do rúk odborníkov a pokuty v podnikaní platiť nebudete!

Aktualita – nový zákon o ochrane spotrebiteľa 2023

Parlament prijal nový zákon o ochrane spotrebiteľa! Tzn. že pôvodný predpis sa zruší. Pre prevádzky to bude znamenať úpravu povinnosti voči spotrebiteľom.
E-shopy a internetový predaj zasiahne táto zmena najviac, nakoľko všetky dokumenty – všeobecné obchodné podmienky, reklamačné podmienky, informačné povinnosti a pod. bude treba zosúladiť s aktuálnou legislatívou.

Pokuty

Orgán dohľadu môže uložiť obchodníkom pokuty v niektorých prípadoch pri opakovaných porušeniach až do výšky 5 % z celkového ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Sadzba pokuty za porušenie povinnosti sa zníži na polovicu, ak kontrolovaná osoba po začatí konania o porušení povinnosti do vydania rozhodnutia o uložení pokuty orgánu dohľadu preukáže, že ukončila porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, že vykonala nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení. Zároveň pokuta za porušenie povinnosti podľa tohto zákona nesmie byť pre obchodníkov likvidačná.

Na koho sa obrátiť?

Najlacnejší spôsob, ako predísť pokute je PREVENCIA. Ak máte prevádzku, prejdeme si spoločne celým nákupným procesom tak, ako to robia aj inšpektori z rôznych kontrolných organizácii (SOI, finančná správa, metrológia, inšpektorát práce, hygiena, veterina a pod.). Vo finále tak získate informácie, či je potrebné niečo vylepšiť, odstrániť, upraviť, opraviť, alebo či bolo všetko OK.

Ak sa zaoberáte predajom na diaľku a máte eshop, tak vám dodáme všeobecné obchodné podmienky, ktoré vypracovali samotní inšpektori z praxe. VOP máme nachystané takmer pre každý segment podnikania. preto neváhajte a kontaktujte nás, aby sme vášmu podnikaniu mohli dodať to, čo potrebujete!

Dokumenty pre prevádzky, ktoré od nás dostanete aj s osobným vysvetlením