Kontakt

Určite nás kontaktujte, keď: 

  • máte akúkoľvek kamennú prevádzku,
  • prevádzkujete e-shop, alebo podnikáte pri predaji na diaľku,
  • očakávate kontrolu,
  • neočakávate kontrolu,
  • ste mali kontrolu,
  • sa vám spotrebitelia vyhrážajú kontrolami,
  • vám konkurencia závidí,
  • sa chcete naučiť nové poznatky,
  • chcete poznať reálnu prax kontrol.

Online podpora

E-mail

Oblasť nášho pôsobenia:

Značka NEPLAT-POKUTY združuje rôznych odborníkov z praxe. Pôsobíme po celom Slovensku. Podľa
potreby sa s vami môžeme stretnúť u nás v kancelárii, alebo vo vašej prevádzke. Dohodnite si s nami stretnutie!

Kontaktná adresa:

NEPLAT-POKUTY s.r.o.

Werferova 6
040 01 Košice

Kontaktná adresa:

NEPLAT-POKUTY s.r.o.
Stropkovská 1427
089 01 Svidník

KONTAKTNÁ ADRESA:

NEPLAT-POKUTY s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava

Kontaktná adresa:

NEPLAT-POKUTY s.r.o.

Martina Martinčeka 4701/2
031 01 Liptovský Mikuláš

FAKTURAČNÁ ADRESA:

NEPLAT-POKUTY s.r.o.
Bankovská 1909/29
091 01 Stropkov

IČO: 51 244 756
DIČ: 2120644977
Číslo účtu: SK20 7500 0000 0040 2535 4380
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 35612/P

 

Dôležitá informácia: Obchodná spoločnosť NEPLAT-POKUTY s.r.o. zastrešuje formálne celý projekt a značky NEPLAT-POKUTY a ZRUSENE-POKUTY.  Zmluvná dlhodobá spolupráca je zvyčajne vedená cez našich kolegov – partnerov (obchodné spoločnosti, živnosti, platcovia/neplatcovia DPH).