Simulovaná kontrola pre vašu prevádzku

Predstavte si, že vám príde kontrola do obchodu a nájde nedostatky, ktoré ste ani netušili, že existujú. Predstavte si, že kontrolóri prídu práve teraz. Ako by ste sa cítili? Zdesení? Nervózni? Možno by ste dokonca začali panikáriť? Nechcete riskovať svoju budúcnosť a dobré meno svojej prevádzky len preto, že ste neboli dostatočne pripravení na kontrolu?

Tieto kontroly sú ako zlý sen – prichádzajú nečakane a v najmenej vhodnom čase. Pokuty za nedostatky môžu byť astronomické a môžu mať nielen finančné, ale aj reputačné následky pre vaše podnikanie. Navyše, zákony a predpisy sa menia ako chameleón, čo zvyšuje riziko chýb a nesplnenia požiadaviek.

 

 

Priemerná pokuta SOI - 1209 €

Podľa výročnej správy Slovenskej obchodnej inšpekcie za rok 2022 bola priemerná udelená pokuta vo výške 1209 €. A čo ďalšie orgány, ako finančná správa, veterina, hygiena, metrológia, životné prostredie a pod.?

Priemer inšpekcie práce - 3651 €

Národný inšpektorát práce vo výročnej správe za rok 2023 uviedol, že inšpektoráty práce právoplatne uložili podnikateľským subjektom pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vo výške 2 493 700 €

Objem pokút
Až 15000 €

Aká môže byť úhrná výška pokút? Prekliknite sa na odpoveď.

Ak by sme si hypoteticky narátali priemernú výšku pokút kontrolných orgánov (napr. finančná správa, veterina, hygiena, metrológia, životné prostredie a pod.), ktoré môžu skontrolovať podnikanie a vychádzame z predpokladu porušenia legislatívy a priemeru výšky pokuty min. 1000 €, tak pri 10 kontrolných orgánoch to môže byť dohromady aj viac, ako 15 000 €.

Riešenie je tu – SIMULOVANÁ KONTROLA PRE PREVÁDZKY. Táto služba vám ponúka možnosť predbehnúť kontrolórov a odhaliť skryté nedostatky vo vašej prevádzke ešte predtým, ako prídu na kontrolu. Naše odborné tímy, ktoré majú skúsenosti s kontrolami z praxe, vám poskytnú podrobný pohľad na to, čo môže byť predmetom kontroly a ako má proces kontroly prebiehať. Simulovaná kontrola odhalí skryté nedostatky vo vašej prevádzke a poskytne vám konkrétne rady na ich odstránenie.

 

SIMULOVANÁ KONTROLA PRE PREVÁDZKY zahŕňa vizuálne zhodnotenie a oboznámenie s najčastejšími nedostatkami, spoločné prechádzanie celým nákupným procesom a dodanie potrebných dokumentov pre vašu prevádzku, presne podľa charakteru podnikania.  Naši klienti, ktorí využili naše služby, sa už nemusia obávať kontrol a pokút. Vďaka našim radám a odporúčaniam boli schopní zlepšiť svoje podnikanie a vyhnúť sa zbytočným problémom. 

 

Nečakajte preto nepripravení na akúkoľvek kontrolu, ktorá by mohla ohroziť vaše podnikanie. Kontaktujte nás ešte dnes a zabezpečte si SIMULOVANÚ KONTROLU PRE PREVÁDZKY. Urobte prvý krok k väčšej istote a pripravenosti. Investujte do svojho podnikania a ušetrite tisíce eur na pokutách a problémoch.

Ako to prebieha a čo od nás dostanete?


Dôvody, prečo si kúpiť simulovanú kontrolu pre vašu prevádzku:

1. Šetrite čas a peniaze

Predídite pokutám a zbytočným komplikáciám tým, že odhalíte a odstránite nedostatky ešte predtým, ako príde kontrola. Je to oveľa lacnejší spôsob, ako čeliť pokute.

2. Získajte pokoj

S našou pomocou budete mať istotu, že váš obchod je pripravený na kontroly a nemusíte sa báť žiadnych pokút.

3. Využite naše skúsenosti

Naše odborné znalosti z kontrolných orgánov vám poskytnú presné informácie o tom, čo sa kontroluje a ako má proces kontroly prebiehať.

4. Flexibilita

Ponúkame možnosť osobnej konzultácie podľa vašich potrieb a preferencií. Chyby hľadáme priamo na mieste.

Jednotlivé pokuty sú v tisícoch eur. Nenechajte sa preto zaskočiť kontrolami, ale pomocou simulovanej kontroly si ešte dnes a zaistite bezproblémové podnikanie.
Predbežný cenník

Simulovaná kontrola ONLINE + všetky podklady

590€

Simulovaná kontrola bez podkladov

790€

Simulovaná kontrola + všetky podklady

990€

Online podpora