Celoročné poradenstvo

Pripojte sa na palubu cesty k úspechu vo vašom podnikaní s naším exkluzívnym poradenstvom od odborníkov s praxou, priamo z kontrolných orgánov! Objavte tajomstvá správneho postupu pri kontrolách, reklamáciách a obchodných vzťahoch, aby ste sa vyhli zbytočným chybám a pokutám. S naším 365-dňovým poradenstvom budete mať vždy po ruke skúseného radcu, ktorý vám pomôže rozptýliť pochybnosti a poskytne vám cenné rady na zlepšenie vášho podnikania.

Nenechajte sa zaskočiť nečakanými kontrolami a buďte na ne pripravení! S naším poradenstvom získate viac istoty a budete vedieť, ako postupovať pri rôznych kontrolách. Naše služby zahŕňajú odborné konzultácie, dodanie písomných pokynov pre podnikanie, vzorov dokumentov, podkladov pre zriadenie e-shopu a mnoho ďalších užitočných materiálov.

Priemerná pokuta SOI - 1209 €

Podľa výročnej správy Slovenskej obchodnej inšpekcie za rok 2023 bola priemerná udelená pokuta vo výške 1209 €. A čo ďalšie orgány, ako finančná správa, veterina, hygiena, metrológia, životné prostredie a pod.?

Priemer inšpekcie práce - 3651 €

Národný inšpektorát práce vo výročnej správe za rok 2023 uviedol, že inšpektoráty práce právoplatne uložili podnikateľským subjektom pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vo výške 2 493 700 €.

Objem pokút
Až 15000 €

Aká môže byť úhrná výška pokút? Prekliknite sa na odpoveď.

Ak by sme si hypoteticky narátali priemernú výšku pokút kontrolných orgánov (napr. finančná správa, veterina, hygiena, metrológia, životné prostredie a pod.), ktoré môžu skontrolovať podnikanie a vychádzame z predpokladu porušenia legislatívy a priemeru výšky pokuty min. 1000 €, tak pri 10 kontrolných orgánoch to môže byť dohromady aj viac, ako 15 000 €.

Investujte do svojho podnikania a ušetrite tisíce eur na pokutách! S naším poradenstvom budete mať vždy k dispozícii odborníkov, ktorí vám pomôžu odstrániť nedostatky a vyhnúť sa pokutám. Nečakajte, kým príde kontrola – pripravte sa na ňu vopred!

Prečo najviac odporúčame túto službu?

Dostanete audit (manuál, edukácia pre vás a vašich zamestnancov)

Získate tak naše know-how s jednoduchým vysvetlením a rýchlym odstránením a predchádzaním chýb. Prevádzku nastavíme z pohľadu kontrolného orgánu, aj s potrebnými prílohami a vykonáme ,,simulovanú kontrolu“.

Telefónna linka

Call centrum, kde si môžete kedykoľvek zavolať pre akúkoľvek radu, požiadavku, vyriešenie problému (napr. v reklamačnom konaní, obchodných, príp. pracovnoprávnych vzťahoch a pod.).

365-dňové poradenstvo

Máte k dispozícii odborníka na kontroly, reklamácie a obchodné vzťahy po celý rok, aby ste mali istotu, že postupujete správne.

Skúsenosti z praxe

Naši odborníci majú skúsenosti priamo z kontrolných orgánov, takže vedia, ako to chodí a čo sa kontroluje.

Ušetrite tisíce eur

Prevenciou predídete zbytočným chybám a pokutám, ktoré by vás mohli stáť veľa peňazí.

Prispôsobené vašim potrebám

Poskytujeme vám písomné pokyny, vzory dokumentov a podklady, ktoré sú prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.

Praktické riešenia

Ukážeme vám, ako postupovať pri rôznych kontrolách a ako odstrániť nedostatky vo vašom podnikaní, aby ste sa vyhli zbytočným pokutám.

Právne zastúpenie

Zabezpečíme vám odborníka na správne právo, s množstvom úspechov pri sporoch s kontrolnými orgánmi. Získate tak neobmedzený počet zastúpení v správnych konaniach (profesionálne napísané vyjadrenia, námietky, odvolania, žaloby a pod.

Nenechajte svoje podnikanie v oblasti legislatívy na náhodu a získajte exkluzívne poradenstvo od odborníkov s praxou priamo z praxe - z kontrolných orgánov! Objednajte si ešte dnes naše 365-dňové poradenstvo a vylepšite tak svoje podnikanie.
Predbežný cenník

Komplet služby - 365 dní (prevádzka, e-shop, tel. linka, právnik)

2555 €

Simulovaná kontrola + podklady, ktoré sa kontrolujú v prevádzkach

990 €

Simulovaná kontrola bez podkladov (po dohode chýbajúce dodáme)

790 €

Celoročné poradenstvo len pre e-shopy
Časovo krátkodobá a kapacitne obmedzená ponuka, 
obsahuje nasledovné:

790 €

– dodanie VOP a iných potrebných dokumentov pre e-shop s garanciou

– telefonickú podporu (call centrum) 365 dní v roku (pri reklamačných konaniach, odstúpeniach od zmlúv, pracovných vzťahoch, obchodných vzťahoch a pod.)

– emailovú podporu 365 dní v roku

– 365-dňovú pomoc v podnikaní pred zákazníkmi, zamestnancami a kontrolami

– zastupovanie v správnych konaniach pred akýmikoľvek kontrolnými orgánmi (právne zastúpenie)

– 365 dní poradenstva pre vaše podnikanie pri zmenách legislatívy pre váš e-shop

– k uzatvoreniu spolupráce predkladáme zmluvu o spolupráci, ktorá pokrýva vyššie spomenuté činnosti

Online podpora